ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 26, 2016

ซูจี ถีบหน้า ทรราช คสช. และคณะอย่างจัง กรณีตั้งแต่ง เครือญาติ

ข่าวการตั้งแต่ง เครือญาติใน รัฐบาล ทรราช คสช. ทำให้ พม่า โดยการนำของ ซูจี ต้องประกาศ ป้องกันระบอบ ทรราช  ไม่ให้เกิดขึ้นใน พม่า 

งานนี้ เหมือน ซูจี ถีบหน้า ทรราช คสช. และคณะ อย่างจัง 

----------------------------------------------------------------------------------

เปิดหมดทุกชื่อ ! สนช. กว่าครึ่งร้อยตั้ง "ภรรยา-บุตร-เครือญาติ"ช่วยงาน นั่งเก้าอี้ "ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน" รับเงินเดือน 1.5-2.4 หมื่นบาท บางราย "ลูก" ยังเรียนอยู่ บางคน "พี่" อยู่ต่างประเทศ
นอกเหนือไปจาก "พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ-พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร" สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่แต่งตั้ง "ภรรยา-บุตร" มาเป็นผู้ช่วยในการทำงานแล้วนั้น

( พบ สนช. 2 รายตั้ง"เมีย-ลูก"ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว เงินเดือน 2 หมื่น)

แต่เชื่อหรือไม่ ยังมี สนช. อีกกว่าครึ่งร้อยที่แต่งตั้ง "ลูก-เมีย-เครือญาติ" เข้ามาช่วยทำงานด้วย ! 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบในคำสั่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นับแต่ตั้ง สนช. มา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พบว่า มี สนช. หลายสิบราย ที่ตั้ง "เครือญาติ" เข้ามาเป็นผู้ช่วยทำงาน ดังนี้

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1657/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. ลงวันที่ 25 ก.ย. 2557 รับเงินเดือน 24,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557

1.พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง แต่งตั้ง นาวาอากาศโทหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง (ภรรยา) 

2.พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ แต่งตั้ง นางพรจรัส อารีราชการัณย์ (บุตร)

3.พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล แต่งตั้ง รศ.อาชัญญา รัตนอุบล (ภรรยา)

4.พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แต่งตั้ง พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง (พี่ชาย)

5.พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้ง พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ (พี่ชาย ระบุว่าอยู่ต่างประเทศ) และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557 ก่อนที่จะให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง ตามคำสั่งฯที่ 1701/2557 มีผล 1 ต.ค. 2557

6.นายธำรง ทัศนาญชลี แต่งตั้ง นางกมลธรณ์ ทัศนาญชลี ศรีสถิต (บุตร)

7.พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ แต่งตั้ง นายสิริพงษ์ บุณยะประดับ (น้องชาย)

8.รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ วรรณรัตน์ (น้องชาย)

9.นายประมุท สูตะบุตร แต่งตั้ง นางรัชดา สูตะบุตร ชเตงเงอร์ (บุตร)

10.พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ แต่งตั้ง นายนิรุธ สัจจานิตย์ (บุตร)

11.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม แต่งตั้ง นายจิรภัทร บุญถนอม (บุตร)

12.พล.ท.สุชาติ หนองบัว แต่งตั้ง พ.ต.ท.ปรีดา หนองบัว (พี่ชาย)

13.พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ แต่งตั้ง นายวิศิษฏ์ พงษ์ศักดิ์ (เครือญาติ)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1660/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว สนช. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557

1.พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ แต่งตั้ง นายก้องภพ สุวรรณบูรณ์ (บุตร ศึกษาอยู่ ม.รามคำแหง)

2.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ แต่งตั้ง น.ส.นันทนัช ศิรธรานนท์ (บุตร)

3.พล.อ.อ. ชนะ อยู่สถาพร แต่งตั้ง นางขวัญตา อยู่สถาพร (ภรรยา)

4.พล.ต.ชัยยุทธ พร้อมสุข แต่งตั้ง น.ส.ธาริดา พร้อมสุข (บุตร)

5.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ แต่งตั้ง น.ส.ภิญญาพัชญ์ อาจวงษ์ (บุตร)

6.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ แต่งตั้ง นายสุกฤษดิ์ รัตนชัยชาญ (บุตร อายุ 22 ปี)

7.พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้ง นายสรรพงศ์ สังขพงศ์ (บุตร) และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557 ก่อนที่จะให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง ตามคำสั่งฯที่ 1703/2557 มีผล 1 ต.ค. 2557

8.นายตวง อันทะไชย แต่งตั้ง นายปิยะณัฐ อันทะไชย (บุตร)

9.พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน แต่งตั้ง นายตรีณรงค์ รังคะรัตน (บุตร)

10.พล.อ.ท.ถาวร มณีพฤกษ์ แต่งตั้ง น.ส.ภัทรศยา มณีพฤกษ์ (บุตร)

11.พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ แต่งตั้ง น.ส.รวิตา จักกาบาตร์ (บุตร)

12.พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร แต่งตั้ง น.ส.ศศิธร แฉล้มเขตร (บุตร)

13.พล.ร.ท.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ (ภรรยา)

14.พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ แต่งตั้ง นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรีสุวรรณ (เครือญาติ)

15.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้ง น.ส.นิอาอีดา นราพิทักษ์กุล (บุตร)

16.นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา แต่งตั้ง นายยสพล อมรรัตนเมธา (บุตร)

17.พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ แต่งตั้ง นายอรรณพ ผลพานิชย์ (เครือญาติ)

18.พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร แต่งตั้ง นางสุพร สีตบุตร (ภรรยา)

19.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย แต่งตั้ง น.ส.พิมดาว พานิชสมัย (บุตร)

20.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ แต่งตั้ง นายกิตติพงศ์ เวชสวรรค์ (น้องชาย)

21.พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ แต่งตั้ง นายบวรวิชญ์ บางท่าไม้ (บุตร)

22.นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร แต่งตั้ง นายระวิ ว่องส่งสาร (บุตร)

23.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ แต่งตั้ง พ.อ.หญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ (ภรรยา)

24.พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร แต่งตั้ง น.ส.ณัฐกานต์ สงวนชาติศรไกร (บุตร)

25.นายสมชาย แสวงการ แต่งตั้ง นายเอกชัย แสวงการ (น้องชาย)

26.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม แต่งตั้ง นายสมเกียรติ บุญถนอม (น้องชาย)

27.พล.ท.สุชาติ หนองบัว แต่งตั้ง นายรังสรรค์ หนองบัว (น้องชาย)

28.พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์ แต่งตั้ง น.ส.ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์ (บุตร)

29.พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ แต่งตั้ง นายภมร พงษ์ศักดิ์ (เครือญาติ)

30.พล.ท.อำพล ชูประทุม แต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชูประทุม (บุตร)

31.พล.อ.อู๊ด เบื้องบน แต่งตั้ง พ.ต.ศิรพัฒน์ เบื้องบน (บุตร)

32.คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี แต่งตั้ง นางนิภาภรณ์ ยอดมณี (เครือญาติ)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1662/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 รับเงินเดือน 24,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557-1 ต.ค. 2557

1.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้ง นางมารีแย นราพิทักษ์กุล (ภรรยา)

2.พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข แต่งตั้ง นายโชติเดช เกิดสุข (บุตร)

3.คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี แต่งตั้ง นายสุวงศ์ ยอดมณี (บุตร)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1664/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557-1 ต.ค. 2557

1.คุณพรทิพย์ จาละ แต่งตั้ง น.ส.สายทิพย์ จาละ (เครือญาติ)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1663/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 รับเงินเดือน 20,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557-1 ต.ค. 2557

1.นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้ง นายนภัสรพี นราพิทักษ์กุล (บุตร)

2.ศ.สม จาตุศรีพิทักษ์ แต่งตั้ง นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ (บุตร)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1685/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. ลงวันที่ 14 ต.ค. 2557 รับเงินเดือน 24,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557

1.พล.อ.วินัย สร้างสุขดี แต่งตั้ง นางเกษรา สร้างสุขดี (ภรรยา)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1686/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 รับเงินเดือน 20,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557

1.พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง แต่งตั้ง นางเดือนเพ็ญ จันทร์เรือง (คู่สมรส)

2.นายแถมสิน รัตนพันธุ์ แต่งตั้ง นายสิน รัตนพันธุ์ (บุตร)

3.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ แต่งตั้ง น.ส.วัจนารัตน์ บัววิรัตน์เลิศ (เครือญาติ)

4.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ แต่งตั้ง นายณัฐพล เดชวิทักษ์ (บุตร)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1692/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ลงวันที่ 15 ต.ค. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557

1.พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร แต่งตั้ง ร้อยโทบดินทร์ สิงห์ไพร (บุตร)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1701/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 27 ต.ค. 2557 รับเงินเดือน 20,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557

1.พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม แต่งตั้ง นายวรพชร โดยชื่นงาม (บุตร)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1714/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557

1.พล.อ.อุทิศ สุนทร แต่งตั้ง นาวาอากาศโท พลพิบูล สุนทร (น้องชาย)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1777/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ลงวันที่ 12 พ.ย. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค.-1 พ.ย. 2557

1.พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ แต่งตั้ง ร้อยตรีธนพล ผลพานิชย์ (พี่ชาย)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1741/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 14 พ.ย. 2557 รับเงินเดือน 20,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2557

1.พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ (ภรรยา)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1742/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ลงวันที่ 14 พ.ย. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2557

1.รศ.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล แต่งตั้ง นายชญานนท์ ลิ่มสกุล (บุตร)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1754/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ลงวันที่ 25 พ.ย. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2557

1.นายบัญญัติ จันทน์เสนะ แต่งตั้ง นายวิทยา จันทน์เสนะ (เครือญาติ)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1798/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2557 รับเงินเดือน 20,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557

1.พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร แต่งตั้ง ร้อยโทบดินทร์ สิงห์ไพร (บุตร) 

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 1799/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของ สนช. ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2557

1.ผศ.พิเศษ ธำรง ทัศนาญชลี แต่งตั้ง นางรองสุดา ทัศนาญชลี (น้องสาว)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 43/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช. ลงวันที่ 15 ม.ค. 2558 รับเงินเดือน 24,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2558

1.พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ (ภรรยา)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 44/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 15 ม.ค. 2558 รับเงินเดือน 20,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2558

1.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ แต่งตั้ง น.ส.สุลัยพักตร์ อาจวงษ์ (บุตร)
2.พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แต่งตั้ง นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต์ (ภรรยา)

@คำสั่งสำนักงานเลขาฯวุฒิสภา ฉบับที่ 44/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัว สนช. ลงวันที่ 12 ก.พ. 2558 รับเงินเดือน 20,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2558

1.พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง เรือตรีหญิงอนพัทย์ ขจิตสุวรรณ (บุตร)

ทั้งหมดคือรายชื่อของ สนช. ที่พบว่ามีมากกว่าครึ่งร้อยคน แต่งตั้ง "ภรรยา-บุตร-เครือญาติ" เข้ามาช่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยฯ-ผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการประจำตัว 

คำถามที่น่าสนใจคือ ในตำแหน่งช่วยงานทั้งหลายนั้น ต่างระบุหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนว่า ต้องให้คำปรึกษาในด้านกฎหมาย หรือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ รวมถึงต้องศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดทำญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ สนช.

แต่การตั้ง "เมีย-ลูก" มาช่วยงาน ทั้งที่บางคน "ลูก" ยังศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยซ้ำ จะให้คำปรึกษาได้ดีแค่ไหน

ดูผลงานในสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านมาเอาเอง !

-------------------------------------------------------------------------------

"ซูจี"ห้ามครม.ตั้งญาติเป็นผู้ช่วย ครอบคลุมคู่สมรส บุตร ลูกเขย ลูกสะใภ้ หลานสาว หลานชาย


-------------------------

เราเห็นความแตกต่าง ระหว่าง ประชาธิปไตย  กับ เผด็จการทรราช คสช. กันแล้วหรือยัง  เราเห็นผลงานของพวกสถุลทรราช คสช.เหล่านี้ แล้วหรือยัง 

-
ประเทศสูญเงินงบประมาณกว่าหมื่นๆ ล้านบาท เพราะต้องเลี้ยงเหล่าสถุน ทรราช คสช. แต่ ทรราช คสช. ไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้กับ ประชาชนเลย เราจะอยู่กัน...อย่างนี้หรือ  เราเอาเงินกว่า หมื่น ๆ บาทที่เสียไป ทั้งค่าประชุม ของพวกทรราช คสช. ที่แดกเงินกว่า 9 พันบาทต่อวันต่อคน  กินเงินเดือนใกล้ 2 แสนบาทต่อคนต่อเดือน และเสียค่าเบี้ยเลี้ยงค่าสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย  
 -
เพียงเพื่อให้เหล่า ทรราช คสช. กดขี่  เข่นฆ่า และ คุมขัง อยู่อย่างนี้หรือ  แม้แต่การแสดงความเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ยังแสดงออกไม่ได้ นิสิต นักศึกษา  ประชาชน ถูกจับเข้าคุก และขึ้นศาล ทหารเป็นว่าเล่น อย่างนั้นหรือ 

-  เราเอาเงินกว่า หมื่น ๆ ล้านบาท ซื้อวัว ซื้อควาย มาเลี้ยง และซื้อหมา ไว้เฝ้าบ้าน ไม่ดีกว่าหรือครับ
-

- เสรีชน


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.