ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 14, 2016

ขอส่งความปรารถนาดีให้ ครอบครัว เสรีไทย ทุกๆท่าน


No comments:

Post a Comment