ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, May 10, 2016

ตอนนี้มี 105 ประเทศที่ลงชื่อร่วมทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ตอนนี้มี 105 ประเทศที่ลงชื่อร่วมทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Ecuador
Egypt
Fiji
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Italy
Japan
Kazakhstan
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao Peoples' Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mexico
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Z...ealand
Nigeria
Norway
Pakistan
Panama
Paraguay
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Romania
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
State of Palestine
Sudan
Swaziland
Sweden
Switzerland
Timor-Leste
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America
Uruguay
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Yemen
Albania
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belgium
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Cambodia
Canada
Chad
Chile
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
ที่สุดยอดก็คือ    จีนกับพม่า  ลงชื่อด้วย     เดี๋ยวทยอยออกมา   ก็น่าจะมี  ลาว   กัมพูชา  ร่วมด้วย    น่าจะทั้งอาเชี่ยนร่วมลงชื่อด้วย    อายอิ๊บอ๊าย     ยุคพี่ตู่ครองเมืองตกต่ำได้ทุกด้าน    หัวเราะ

 

ไม่มีใครเกรงใจกูรเลย     มิตรสหายท่านหนึ่งรำพึงรำพัน  .............

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.