ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, May 10, 2016

ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ยื่นขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย

ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ยื่นขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโย

ชาวพุทธ USA ปกป้องพระพุทธศาสนา สาขา Northern California ได้มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อธัมมชโย ที่ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559 นี้

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.