ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, May 23, 2016

สองปีหลังรัฐประหาร ความทุกข์ร้อน ยิ่งท่วมท้น บนความแตกแยกทางการเมืองแบบสุดขั้ว

Two years after coup, democracy in Thailand still not within reach

Unhappiness with the coup-makers has mounted across the deep political divide


http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/1950990/two-years-after-coup-democracy-thailand-still-not-withinNo comments:

Post a Comment