ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, May 24, 2016

ปปง. แจงปมยึดทรัพย์ วัดพระธรรมกาย กรณีเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่ได้

ปปง. แจงปมยึดทรัพย์ วัดพระธรรมกาย กรณีเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่ได้ เส้นทางการเงินชัดเจน นำก่อสร้างศาสนสถาน ไม่ใช่การฟอกเงิน และกฎหมายระบุชัด ห้ามยึดที่ธรณีสงฆ์-ศาสนสถาน ถือเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน

ฝากแชร์ไปทุกกลุ่ม ทุกสื่อด้วยค่ะ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.