ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, May 9, 2016

อ.สุรชัย แซ่ด่าน ตอน:สถานะการณ์สามขั้วอำนาจสามขั้วยุทธศาสตร์กับอนาคตประเทศไทย

9-5-59 ปฏิวัติประทศไทย#122

.สุรชัย   แซ่ด่าน

ตอน:สถานะการณ์สามขั้วอำนาจสามขั้วยุทธศาสตร์กับอนาคตประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=29IpTKq4BjU

https://www.youtube.com/watch?v=EPsH_H2JG8Q

https://www.youtube.com/watch?v=lDoLrp0Apgw

https://www.youtube.com/watch?v=BtJQ3h3vSVA

https://www.youtube.com/watch?v=-uXcSm_XSJo

https://www.youtube.com/watch?v=W4HhwawoG5k

https://www.youtube.com/watch?v=qbBqqTDoOAc

http://www.mediafire.com/?p6u2bimj26ak3ml

http://www.mediafire.com/?du56a9hfc6g5su5


เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ความรู้และความจริงเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง

 

1. คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม http://ppsr2015.blogspot.com/

2. ก้าวสู่สาธารณรัฐเสรีประชาธิปไตย  http://4republic.blogspot.com/

3. เว็บไซต์มดแดงล้มช้าง Official http://www.unrad.net/

4. สภาอภิวัฒน์ราษฎรเสรีไทย http://people4revolution.blogspot.com/

5. สำนักวิชาชาวดิน Piangdin Academy  http://www.piangdinacademy.org/

6. ด้วยมือและตีนของปวงชน http://piangdin2012.blogspot.com/

7. Piangdin for Peace Academy http://piangdin4peace.blogspot.com/

8. ปฏิวัติปวงชนมดแดงล้มช้าง http://redantsrevolution.blogspot.com/

9. Ugly Truths about the Royal Government and Marginalized News about Thai Politics http://savethailand.blogspot.com/

10. มหาวิทยาลัยประชาชน Official http://www.tprud.org/

11. มูลนิธิวู๊ดไซด์-นปช. ยูเอสเอ http://chupongwoodsidenpcusa.blogspot.com/

12. รวมคลิปหลวงตาชูพงศ์ เปลี่ยนระบอบ http://chupong4ever.blogspot.com/

13. สู่อธิปไตยของปวงชน http://peace4people.blogspot.com/

14. สมัชชาประชาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย http://atzhd.blogspot.com/

15. สู่เส้นทางการปฏิวัติโดยปวงชนชาวไทย http://revolution2559.blogspot.com/

16. องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย http://www.ofhd.org/search/label/TH

17. ดนตรีแห่งเสรีภาพ http://www.musicofthaifreedom.com

 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.