ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, May 26, 2016

สาเหตุที่สหรัฐต้องเปลี่ยนท่าทีต่อเผด็จการทหารไทยที่พยายามแช่แข็งประเทศในโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

สาเหตุที่สหรัฐต้องเปลี่ยนท่าทีต่อเผด็จการทหารไทยที่พยายามแช่แข็งประเทศในโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

No comments:

Post a Comment