ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, June 13, 2016

■■ คลิปหลุด กกต.สมชัย..!!!!! ■■ ดูด่วนก่อนโดนลบ...!!!!!

■■  คลิปหลุด.....!!!!
■■  กกต.สมชัย..!!!!!
■■ ดูด่วนก่อนโดนลบ...!!!!!No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.