ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 15, 2016

สมรภูมิต่างประเทศ

หัวข้อ: สมรภูมิต่างประเทศ
(Foreign Battleground)
รายการ "เราเสนอ ท่านตัดสินใจ", 15 ก.ค. 2559
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา
วิทยากร: นิสา และ สุกิจ
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์อเนกสันติ
กรุณากด "ติดตาม" (subscribe) สถานี YouTube ของเราด้วยครับ 
ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://bit.ly/29YWxwZ หรือ http://bit.ly/2a4aH33

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.