ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 15, 2016

"ครอบครัวเชื่อ"ดีเจ ซุนโฮ"เสียชีวิตแล้ว. ให้น้ำหนักจนท.ไทยอาจสั่งอุ้ม"

"ครอบครัวเชื่อ"ดีเจ ซุนโฮ"เสียชีวิตแล้ว.
ให้น้ำหนักจนท.ไทยอาจสั่งอุ้ม"
จอม เพชรประดับ JomVoice

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.