ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 25, 2016

ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)Download

No comments:

Post a Comment