ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 4, 2016

วัฒนา เมืองสุข vs. ไพบูลย์ นิติตะวัน รายการ ถามตรง กับจอมขวัญ : มองคนละมุม "ประชามติ" | 04-08-59 | ThairathTV

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.