ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, October 15, 2016

Fwd: มหาวิทยาลัยประชาชน Official sent you a video: ""คุณอเนก ซานฟราน" เตือนสติคนคลั่งในหลวง หลังการสวรรคต"


Subject: มหาวิทยาลัยประชาชน Official sent you a video: ""คุณอเนก ซานฟราน" เตือนสติคนคลั่งในหลวง หลังการสวรรคต"

"คุณอเนก ซานฟราน" เตือนสติคนคลั่งในหลวง หลังการสวรรคต
****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.