ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, November 3, 2016

เจ้าสัวประเทศไทย สร้างบ้านเลียนแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม!!!

เจ้าสัวประเทศไหนไม่บอกสร้างบ้านหรือสร้างวัง ดูเอาเองแถวปากช่องคล้ายเลียนแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมมีห้องนอนเป็นทองคำด้วยรวยจริง ๆ ....


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.