ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, February 14, 2019

"ชัดแล้ว! ilaw ยืนยันพบสิ่งผิดปกติ "พระราชโองการ" ฉบับเร่งรีบ by ดร.​ เพ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.