ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, September 22, 2020

บัญญัติ 10 ประการ ของปวงชนอภิวัฒน์ มดแดงล้มช้าง โดย ดร เพียงดิน รักไทย 2...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.