ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 16, 2020

ยินดีต้อนรับ ผู้กองปูเค็ม สู่...... โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 17 กันยาย...

No comments:

Post a Comment