ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, December 24, 2020

ในการเลือกตั้ง อบจ​. และสจ. ที่ผ่านมา มีการโกงการเลือกตั้งขณะนับบัตรหรือไม่?


https://www.easypolls.net/poll.html?p=5fe599eee4b0b495abb33039No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.