ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, January 20, 2021

กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม ตอน 10 จากเจ้ากลางแถว สู่ธรรมราชา!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.