ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 18, 2021

ที่แท้ ถุงพระราชทาน ใครเป็นคนจ่ายเงิน? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2563

 ที่แท้ ถุงพระราชทาน ใครเป็นคนจ่ายเงิน? 

โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2563

 No comments:

Post a Comment