ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 18, 2021

ภาคีปกป้องสถาบัน เดินตามแผน witch hunt 112 ทั่วไทย ตามพระราชประสงค์


นำเสนอข่าวโดย Bluesky ของประชาธิปัตย์
ดำเนินงานโดยทาสที่ไม่ยอมไปสู่อิสรภาพ

 

No comments:

Post a Comment