ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 16, 2021

ต้องแบบนี้! เสื้อแดงอีสาน ประกาศตั้งแนวร่วมราษฏร สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้อง

 


กลุ่มเสื้อแดงอีสานยกพลหนุนลูกหลานราษฎร​

No comments:

Post a Comment