ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 16, 2021

ศาลปกครองสูงสุดสวีเดนยืนยัน แบน "หัวเหว่ย" จากเครือข่าย 5G


หัวเหว่ยตัดสินใจยื่นอุทรณ์การตัดสินของศาลสวีเดนราวกลางปีที่แล้ว
ด้วยข้ออ้างว่าเป็นการกีดกันการค้า แต่ศาลปกครองสูงสุด
ยืนยันแบนหัวเหว่ยจากเครือข่าย 5G ของประเทศในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามคลิป เครดิต NTD Thai


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.