ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, February 4, 2021

"ทหารแก่ไม่เคยตาย" "ทหารดีไม่เคยได้อำนาจ" ประชาชนโง่ จน เจ็บจนตาย

No comments:

Post a Comment