ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 26, 2015


อ.ชูพงศ์-ดร.เพียงดิน 2015-01-16 ตอน... by piangdin

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment