ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 22, 2015

คำแถลงพิเศษ องค์การประชาธิปไตยไทย (อปท.) ---เป็นประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติครับ

คำแถลงพิเศษ
องค์การประชาธิปไตยไทย (อปท.)

     เมื่อประชาธิปไตยที่มีอยู่เพียงน้อยนิดต้องปิดฉากลงอีกครั้งหลังการรัฐประหารรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามความประสงค์ของ "ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ" ที่ครอบงำเหนืออำนาจอธิปไตยในประเทศไทยมายาวนาน ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเต็มรูปแบบที่โบราณล้าสมัย ได้ถูกขุดขึ้นมาใช้แทนที่ พวกเขาปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างสิ้นเชิง สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยถูกปล้นไปด้วยอำนาจปืน สิทธิมนุษยชนถูกละเมิดอย่างทั่วด้าน ไม่สนใจต่อพันธสัญญาที่มีต่อประชาคมโลก ไม่สนใจกฎกติกา เสียงท้วงติงและการต่อต้านจากทั่วโลก ยังคงจับกุมคุมขังบังคับข่มขู่คุกคามและทรมานประชาชนที่คิดต่างอย่างไร้มนุษยธรรม ยัดเยียดข้อหาร้ายแรงด้วย ม.112 ตามอำเภอใจ และตัดสินคดีความตามคำบงการของ "ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ" โดยไม่สนใจหลักนิติรัฐ นิติธรรม
     ความขัดแย้งครั้งใหม่บนแผ่นดินนี้จึงต้องเกิดขึ้น เป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่ประชาชนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะคนรากหญ้าหลายสิบล้านคนไม่ยอมก้มหัวยอมทนให้ "ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ" กดขี่ขูดรีดเหยียบย่ำอยู่บนหัวประชาชนอีกต่อไป  เป็นความขัดแย้งที่กำลังลุกลามขยายตัวแผ่ซ่านและซึมลึกอยู่ในความรู้สึกที่คับแค้นอัดอั้นรอวันประทุ
แม้วันนี้พลังแห่งการต่อสู้เปลี่ยนแปลงของประชาชนยังกระจัดกระจายไม่เข้มแข็งพอที่จะกระชากจอมมารลงจากบัลลังก์เลือด แต่บางส่วนที่สุกงอมและพร้อมกว่าได้เริ่มหลอมรวมร่วมกันทั้งใจกายและสติปัญญาในนามของกลุ่ม บุคคล และองค์กรต่าง ๆ  อุทิศตนเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ในทุกหนแห่งทั่วประเทศและทุกทวีปทั่วโลก มุ่งมั่นแสวงหาระดมสรรพปัจจัยมาเกื้อหนุนการต่อสู้ที่ชอบธรรมนี้อย่างขมีขมัน เพื่อเร่งวันที่ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจะได้ฉายแสงเจิดจ้าเหนือฟ้าไทยอย่างแท้จริง
     การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งและการนำพาที่เข้มแข็ง  ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการรวมตัวร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันขององค์กร บุคคล และกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญ อาทิ
1. สถาปนาองค์กรแนวร่วมที่เข้มแข็งขึ้นมานำพาการต่อสู้ร่วมกัน
2. องค์กรนำพาการต่อสู้นี้ ตั้งอยู่บนหลักการที่เสมอภาค เท่าเทียม เป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ครอบงำซึ่งกันและกัน
3. สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ภารกิจของกันและกัน
4. แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ค่อย ๆ รวมกันให้แน่นแฟ้น ค่อย ๆ พูดคุยทำความเข้าใจในจุดที่ยังคิดเห็นแตกต่างกัน
5. ความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องคุยกันภายในฉันท์มิตร ไม่โจมตีกันออกสื่อ
6. ไม่ทรยศหักหลัง ขายความลับ
     องค์การประชาธิปไตยไทย (อปท.) เป็นองค์กรของประชาชนไทยอีกองค์กรหนึ่งซึ่งขอประกาศอย่างแน่วแน่ หนักแน่นและแข็งขันด้วยคำแถลงนี้ ในการเข้าร่วมต่อสู้กับประชาชนไทยและเพื่อนมิตรทั่วโลกทั้งที่เป็นองค์กร บุคคล และกลุ่มบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
     องค์การประชาธิปไตยไทย (อปท.) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานประชุมใหญ่ประจำปี ณ วันที่  22 มีนาคม 2015 ที่เมืองลอสแอนเจิลลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย ของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้การเปลี่ยนโครงสร้างสังคมครั้งใหญ่ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยของประชาชน บรรลุผลสำเร็จด้วยดีทุกประการ

องค์การประชาธิปไตยไทย (อปท.)
21 มีนาคม 2015


อ่านแถลงการณ์แล้ว ทำให้นึกถึงแนวคิดของคุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ สำหรับการขยายเครือข่ายเสรีไทยครับNo comments:

Post a Comment