ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 22, 2015

อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน เจ้าของรางวัล 2014 Ahimsa Award จากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ทักทายสมาชิกภาคีฯ

อ.ชูพงศ์ ถี่ถ้วน เจ้าของรางวัล 2014 Ahimsa Award จากภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ทักทายสมาชิกภาคีฯ
http://youtu.be/MWIVdchpz6o
No comments:

Post a Comment