ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 23, 2015

หนุ่มอีสานฝีปากเด็ด ตัดเกรดประยุทธ์สิบเดือน... ต้องฟังเสียงคนรุ่นใหม่


หนุ่มอีสานฝีปากเด็ด ตัดเกรดประยุทธ์สิบเดือน... ต้องฟังเสียงคนรุ่นใหม่ สรุปผลงาน 10 เดือน รัฐบาลเผด็จการโจร คสช. ภาพรวม 30 ผลงาน (22 พ.ค.57 - 22มี.ค.58)


No comments:

Post a Comment