ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 23, 2015

เมื่อเผด็จการปล้นแผ่นดินอีสาน...เหมืองแร่ บ่อน้ำมัน ฯลฯ พี่น้องอีสานจะทำอย่างไร?
อีสานมีระดับความยากจนมากที่สุด?
อีสานมีโสเภณีเยอะที่สุด?
แต่...
อีสานกลับเป็นแหล่งพลังงานและแร่ธาตุที่มหาศาลของประเทศ
อีสานเป็นแหล่งแรงงานสำคัญของประเทศ
อีสานมีนักกีฬาเก่งกาจป้อนประเทศในระดับสูงสุดมากที่สุด
อีสานมีอาหารอร่อย ๆ ที่ตีตลาดไปทั่วโลก
อีสานเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก

แล้วพี่น้องจะยอมให้เผด็จการดูทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลอย่างย่ามใจหรือ?No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.