ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 22, 2015

แผนล้มประยุทธ์... เริ่มคืนนี้...(โปรดใช้พิจารณญาณ)
แผน การปฎิวัติ ของทหารอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามประยุทธ น่าจะเริ่มคืนนี้เพราะเตรียมกันมานานละ
บอกให้เพื่อนๆ ที่เป็น ตำรวจ ที่อยู่ กทม. ระวังตัวด้วย นับพันแผน

No comments:

Post a Comment