ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 30, 2015

เฮนรี่ คิสซินเจอร์ พูดถึง "ลี กวนยู" เรื่อง ความละเอียดอ่อนและตัวตนอันน่าประทับใจ ของมหาบุรุษ

คิสซินเจอร์ กล่าวว่า ลี กวนยู เป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ มีความใส่ใจต่อรายละเอียดที่ให้เกียรติมิตร และเป็นผู้อุทิศหัวใจให้กับอนาคตสิงคโปร์ และการช่วยเหลือประเทศที่อ่อนด้อยกว่าทั่วโลก

Dr. Henry Kissinger, former U.S. Secretary of State (1973-1977), was a close personal friend of Lee Kuan Yew's. We asked...

Posted by U.S. Embassy Singapore on Sunday, March 29, 2015
เฮนรี่ คิสซินเจอร์ พูดถึง "ลี กวนยู" เรื่อง ความละเอียดอ่อนและตัวตนอันน่าประทับใจ ของมหาบุรุษ

No comments:

Post a Comment