ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 30, 2015

เพลงเพียงดิน เส้นทางปฏิวัติที่ไม่สิ้นสุนทรีย์เพลง (แฮ่ ๆ)เพลงเพียงดิน ...​หากฟังแล้วยังไม่เพราะ ขอให้เช็คลำโพงของท่าน
หากยังไม่เพราะ ก็ขอให้หาสำลีมาแคะหู
หากยังไม่เพราะอีก ก็ขอสรุปได้เลยว่า เพลงไม่เพราะ ฮ่า ๆ ๆ
หกสิบแปดเพลง ดีหนึ่งเพลง ล่มห้าเพลง ฮ่า ๆ ๆ
โปรดฟัง โดยรับผิดชอบความเสี่ยงของหูและอารมณ์ของท่านเองนะครับ 

เพลงเพียงดิน เส้นทางปฏิวัติที่ไม่สิ้นสุนทรีย์เพลง (แฮ่ ๆ)

No comments:

Post a Comment