ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 30, 2015

บิลและฮิลารี่ คลินตัน ถูกเปิดเผยเรื่องลับและลบ ที่น่าสนใจมากมาย ... แต่คลินตัน ไม่มีมาตรา 112 คุ้มครอง !!!

บิลและฮิลารี่ คลินตัน ถูกเปิดเผยเรื่องลับและลบ ที่น่าสนใจมากมาย ... แต่คลินตัน ไม่มีมาตรา 112 คุ้มครอง !!!

บิลและฮิลารี่ คลินตัน ถูกเปิดเผยเรื่องลับและลบ ที่น่าสนใจมากมาย ...
แต่คลินตัน ไม่มีมาตรา 112 คุ้มครอง !!!


Credit:

Meet The Clintons (Corbett Report)
https://youtu.be/h1AZsN-NM5w

No comments:

Post a Comment