ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 30, 2015

ยืนเด่น โดยท้าทาย ตอน เรียกกูว่า ทหารไทย

ยืนเด่น โดยท้าทาย  ตอน เรียกกูว่า ทหารไทย 

ไม่ต้องมีคำบรรยาย....

No comments:

Post a Comment