ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 30, 2015

โลกนี้คือละคร เตือนสติผู้มีอำนาจทั้งหลาย


โลกนี้คือละคร เตือนสติผู้มีอำนาจทั้งหลาย


No comments:

Post a Comment