ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 19, 2015

จัดหนักที่สุราษฎร์ฝีมือใคร โดย อ.สุรชัย แซ่ด่าน 19 เมษายน 2558

จัดหนักที่สุราษฎร์ฝีมือใคร โดย อ.สุรชัย แซ่ด่าน 19 เมษายน 2558

No comments:

Post a Comment