ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 19, 2015

รัฐธรรมนูญไทยลวงโลก คุณจอม สัมภาษณ์ Professor Kevin Hewison, Director of Asia Research Center of Murdoch University

รัฐธรรมนูญไทยลวงโลก คุณจอม สัมภาษณ์  Professor Kevin Hewison, Director of Asia Research Center of Murdoch University 

Published on Apr 19, 2015
Professor Kevin Hewison Director of Asia research Center of Murdoch University in Australia gave interview to Thaivoicemedia that the drafted constitution of the Thai Junta Prayuth is going to be in use just for a short period of time, until it's certain that the military regime can stay in power. and not to stop corruption in Thailand may be going to create a new problem and he belief a new constitution bring back Thailand in to 30 years.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.