ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 19, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-04-19 ตอน ได้เวลาเตรียมรุกฆาต ร่างเนื้อหาสู่ "สาธารณรัฐ"++!!??ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-04-19 ตอน ได้เวลาเตรียมรุกฆาต ร่างเนื้อหาสู่ "สาธารณรัฐ"++!!?? http://youtu.be/_fucT_HPKb8

  สาธารณรัฐไทย

   สาธารณรัฐไทย

    สาธารณรัฐไทย   สาธารณรัฐไทย
 


No comments:

Post a Comment