ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 19, 2015

กษัตริย์ภูมิพล สิ้นบุญ สิ้นบารมี แล้ว? กรณี มาตรา 23 ในร่างรัฐธรรมนูญโจรกบฏ


กษัตริย์ภูมิพล สิ้นบุญ สิ้นบารมี แล้ว? กรณี มาตรา 23 ในร่างรัฐธรรมนูญโจรกบฏ โดย ดร.เพียงดิน รักไทย  มหาวิทยาลัยประชาชน


 
No comments:

Post a Comment