ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 19, 2015

ฝากให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่คือตัวอย่างของการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย!!

 

ฝากให้ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่คือตัวอย่างของการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย!!
การรับฟัง การยอมให้ประชาชนได้พูด การไม่ก้าวร้าว การไม่วางอำนาจบาตรใหญ่
และการอยู่กับประเด็นด้วยสติ และปราศจากการยอมให้อารมณ์ที่ขุ่นมัวออกหน้าแทนเหตุผล และการเปิดใจบนหลักการการเคารพและรับฟังซึ่งกันและกัน และนี่คือสิ่งที่ผู้นำโลกอารยะ
และมนุษย์ที่พัฒนาแล้ว เขาทำกัน

No comments:

Post a Comment