ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 27, 2015

ต้นมะขามสนามหลวง ตอน กษัตริย์ภูมิพล ไม่ใช่พ่อของเรา (เครดิต สนามหลวง2555)

No comments:

Post a Comment