ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 27, 2015

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ -ดร.เพียงดิน รักไทย ทาง นปช.ยูเอสเอและมหาวิทยาลัยประชาชน

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ -ดร.เพียงดิน รักไทย ทาง นปช.ยูเอสเอและมหาวิทยาลัยประชาชน


No comments:

Post a Comment