ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 27, 2015

คลิปแนะนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชน: คลิปที่จะทำลายความอำนาจของ หยดเหงื่อที่ปลายจมูก ยิ่งกว่าวาทกรรมสมเด็จเจียม!!!


คลิปแนะนำ: คลิปที่จะทำลายความอำนาจของ หยดเหงื่อที่ปลายจมูก ยิ่งกว่าวาทกรรมสมเด็จเจียม!!!



x





No comments:

Post a Comment