ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 6, 2015

รำลึก พระเจ้าตากสิน สามัญชน ผู้ทำการใหญ่เพื่อชาติ อย่างแท้จริง


No comments:

Post a Comment