ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 6, 2015

ดร.เพียงดิน เหลืออด ประนามอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำศักดิ์ศรีชาวล้านนา ไปรับใช้ เผด็จการเจ้าไทย

ดร.เพียงดิน เหลืออด ประนามอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำศักดิ์ศรีชาวล้านนา ไปรับใช้ เผด็จการเจ้าไทย

เจ้าไทยต้องการครอบงำสังคมไทย ซึ่งแน่นอนว่า เรารู้และเข้าใจว่า ทำไมพวกเขาถึงต้องทำ และทำแล้วได้ประโยชน์มหาศาลขนาดไหน แต่ที่ติดใจก็คือ สถาบันการศึกษาที่ควรจะเป็นที่พึ่ง ชี้นำสังคม กลับสร้างวัฒนธรรมสยบยอม เอาสิ่งชั่วร้ายมาครอบงำเยาวชนของชาติ คือเป็นเครื่องมือรับใช้ชนชั้นอภิสิทธิชนอย่างไร้ความคิด


No comments:

Post a Comment