ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 6, 2015

บันทึก ฆาตกรรมกรือเซะ โดยสื่อต่างชาติ ใครถูกใครผิด ขบวนการยุติธรรมที่แท้จริง จะบอกได้

บันทึก ฆาตกรรมกรือเซะ โดยสื่อต่างชาติ ใครถูกใครผิด ขบวนการยุติธรรมที่แท้จริง จะบอกได้_____


No comments:

Post a Comment