ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 20, 2016

ลุงเย็นลมป่า 17 มีค 59

ลุงเย็นลมป่า 17 มีค 59

https://www.youtube.com/watch?v=WHYZjfzFQ4A


No comments:

Post a Comment