ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 21, 2016

ขอให้ ทรราช คสช. และพวก จงฉิบหายตายโหงในเร็ววัน


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.