ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 21, 2016

หมาเขา........ยังมีค่ากว่าพวกแดงกลับลำ

รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร 

เกิดจากระบอบราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่เรียกกัน. 

ระบอบเป็นตัวแม่. รัฐบาลเป็นตัวลูก.

ระบอบราชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งเป็นแม่ของรัฐบาล. เมื่อแม่เป็นเผด็จการ. รัฐบาลก็เป็นเผด็จการไปด้วย 

-
ดังนั้นผลงานทุกอย่างที่รัฐบาลเผด็จการสร้างขึ้น ก็เพื่อสนอง ระบอบเผด็จการ และรัฐบาลเผด็จการ. หาได้เพื่อประชาชนไม่
-

สิ่งที่ประชาชนได้รับ คือผลร้าย หรือพิษที่ระบอบเผด็จการ และรัฐบาลเผด็จการ ได้ทิ้งให้ประชาชน. ดังเช่นปัจจุบัน 
-

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศ จะตกแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของระบอบ กับรัฐบาลของระบอบนั้น. ปัจจุบันเจ้าของระบอบคือ กษัตริย์. รัฐบาลคือคสช. ดังนั้น ผลประโยชน์ จึงตกแก่ กษัตริตริย? และ คสช ประชาชน ได้แต่ผลร้าย หรือได้แต่พิษร้ายจากระบอบราชธิปไตย และรัฐบาลเผด็จการทหาร 

-
รัฐบาลเผด็จการทหารอยู่ได้ไม่นาน หากไม่มีระบอบ ราชาธิปไตย. คุ้มครอง
รัฐบาลทหารและการทำรัฐประหาร. จะเกิดยาก. หารไม่ได้รับการสนับสนุน หรือสั่งการจากเจ้าของระบอบ ราชาธิปไตย คือกษัตริย์. 

-
ดังนั้น คณะรัฐประหาร. คือคณะทหาร นั้นเป็นเผด็จการตัวลูก ที่เกิดจาก ระบอบราชาธิปไตย ซึ่งเป็นเผด็จการตัวแม่

-
การขจัดการทำรัฐประหารให้ไม่กลับมาอีก คือต้องทำลายแม่พันธุ์ คือระบอบราชาธิปไตยให้มดไปจึงจะหยุดยั้งการทำรัฐประหารได้. หรือแม้จะมีก็ไม่สามารถปกครองอยู่ได้นาน เมื่อหมดอำนาจก็จะกลายเป็นกบถ. ติดคุยหรือถูกประหารชีวิต

-
แต่ปัจจุบันกษัตริย์เป็นเจ้าของระบอบ. และถืออำนาจสูงสุดของประเทศไว้แต่เพียงผู้เดียว. ได้ใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์เปลี่ยนความเป็นขบถ ของคณะรัฐประหาร ให้เป็นคณะรัฐบาล ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก. หลักกฎหมาย. และหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงใช้ไม่ได้ในประเทศไทย และไม่มีทางเกิดได้หากยังมีระบอบราชาธิปไตย มีแต่จะเกิดคณะรัฐประหารคณะใหม่ขึ้นมาเรื่อย ไม่มีสิ้นสุด

-
ทางออกของปัญหานี้คือ เปลี่ยนระบอบการปกครองให้ได้เท่านั้น. จึงจะหลุดพ้นวงจรอุบาทก์.คือเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตย
ซึ่งเป็นระบอบของกษัตริย์ ให้เป็น ระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นระบอบของประชาชน. นั่นแหละถึงจะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆของปนะชาชน สำเร็จ

-
การคิดแค่เปลี่ยนรัฐบาล. แต่ยังอยู่ในระบอบ เผด็จการ ประชาชนก็จะเจอแต่ความเลวร้ายดังปัจจุบัน. ไร้เสรีภาพ ไร้ความยุติธรรมในทุกๆด้าน. อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี ถูกคุกคามข่มขู่ ถูกเข่นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตย์. 

-
แม้วันนี้คณะรัฐประหารซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศ. ถูกประชาชนเกลีบเช้ง และอยากให้เปลี่ยนรัฐบาล ก็ตาม ให้รัฐบาลคสช ออกไปก็ตาม รัฐบาลใหม่ก็ยังทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับกษัตริย์และเครือข่ายเพียงไม่กี่ตระกูล
ดังนั้น. มีทางเดียวไม่ใช่คิดแค่เปลี่ยนรัฐบาล. แต่ต้องคิดเปลี่ยนระบอบให้ได้จึงจะได้รับประโยชน์จริง

-
ปัญหาของเสื้อแดงที่ไม่ยอมเปลี่ยนระบอบ 
-
เป็นปัญหาที่คนเสื้อแดงรักษาปัญหาไว้เอง. ไม่ว่าจะอ้างเหตุอะไร ที่ไม่ยอมคิดเปลี่ยนระบอบ เท่ากับการหาแสงจันทร์ในคืนข้างแรม15ค่ำนั่นเอง
รู้สึกสงสารพวกเสื้อแดง ที่คิดว่าไปแสดงออกว่าจงรักภัคดี ต่อกษัตริย์ ที่เป็นเจ้าของระบอบราชาธิปไตย. 

-
แล้วจะทำให้ได้รับการยอมรับเหมือน. พวก กป.ป.ส. หรือ พวกเสื้อเหลือง. หารู้ไม่ว่า. แดงกลับลำ. ไปอวยเจ้า. นอกจากเจ้าเขาไม่เอา แล้วเขายังดูถูก. และไม่ให้ราคาด้วยซ้ำ. เขาถือว่าพวกแดงกลับลำ เป็นได้แค่ขี้ข้าชั้นเลว. ด้วยซ้ำ

-
หมาเขายังมีค่ากว่าพวกแดงกลับลำครับ

*****

อ. ชูพงศ์  เปลี่ยนระบอบ 


No comments:

Post a Comment